۱۲ فروردین ۱۳۹۹
فروردین ۱۲, ۱۳۹۹

هشت دلیل اشتباه برای عاشق شدن و ازدواج

فروردین ۱۲, ۱۳۹۹ ۰ دیدگاه

هشت دلیل اشتباه برای عاشق شدن و ازدواج

۱- فشار (سن ، خانواده ، دوستان و غیره ) : وقتی که نه از روی مصلحت ، بلکه از روی اجبار از جانب خود و یا دیگران کسی را انتخاب میکنید، نیروی خود را از دست میدهید و پایان بدی را برای داستان عشقی خود به جان میخرید .

۲- تنهائی و استیصال
وقتی که احساس تنهایی میکنید و به تنگ آمده اید ، احتمال آن که انتخاب های ضعیفتری بکنید ، بالا میرود و در نهایت از روابطی سر در خواهید آورد که ارضاء کننده نیست .

۳- گرسنگی جنسی
با گرسنگی جنسی ممکن است به کسی علاقمند شوید که حتی چندان نیز برایتان جذاب نیست .شما فقط کسی را میخواهید (هر کسی) که بتوانید با او رابطه جنسی داشته باشید .

۴- بی توجهی به زندگی خود
اگر حدس میزنید که از روابط به منظور اجتناب از پرداختن به زندگی خود استفاده کرده اید دچار اشتباه شده اید چون در طول زندگی مشترک لازم است به سوی خود بازگردید و مسولیت پذیر باشید .

۵- اجتناب از بزرگ شدن
عده ای بخاطر نواقص احساسی و عاطفی و . . . گذشته خود عاشق میشوند و ازدواج میکنند تا طرف مقابلشان نواقص کودکیشان را بر طرف کند . این افراد با این عمل خود مسولیت پذیری را از خود منع میکنند و از طرف مقابل توقع دارند تا نقش پدر و یا مادر را برای آنها بازی کند که ممکن است بزودی موجب خسته شدن طرف

مقابل شود .ضمن اینکه هر رابطه صحیح الزاماً بخودی خود التیام بخش هم خواهد بود اما با توقعات نابجا عاشق شدن عواقب خوبی ندارد .

۶- احساس گناه
زمانی که ادامه یک ارتباط باعث بوجود آمدن این احساس میشود که اگر ازدواج نکنم گناه کرده ام و به طرف مقابل ضربه خواهد خورد ، ازدواج شما نه بخاطر مصلحت بلکه بخاطر فرار از احساس گناه بوده و در آن حال یک طرف نقش ناجی را بازی خواهد کرد که با مصلحت ازدواج منافات دارد .بر اساس نظر نویسنده کتاب روابط خارج از حد

معقول قبل از ازدواج کاملا مردود است (مخصوصاً روابط جنسی).

۷- پر کردن خلاء های احساسی و روحی
یک ازدواج حقیقتاً سالم ، حس قدردانی دو طرف در گیر در رابطه را نسبت به همه شگفتیها و رازهای خلقت بالا میبرد و کمک میکند زخمهای دوران گذشته را التیام ببخشند اما زمانی که این احساس به حد خلاء برسد برای طرف مقابل آزار دهنده خواهد شد .

اگر احساس تهی بودن میکنید ، هیچ شخصی صرف نظر از اینکه چقدر هم شما را دوست داشته باشد قادر نخواهد بود خلاء روحی شما را پر کند .

نکنه ای که من با توجه به فرهنگ کشور خودمان به موارد بالا اضافه میکنم

۸ – رابطه معامله گونه و شبه عاشقانه

زمانی که برای برقراری یک ارتباط یک طرف با این فرض که علاقه اش خارج از وصف است خارج از روح تقابل و تعادل اقدام به پرداخت میکند(مالی و غیر مالی)تا بتواند امکان بوجود آمدن ارتباط را بوجود بیاورد دیگر نباید اسم آن ارتباط را عشق گذاشت بلکه ارتباطی بر اساس قانون تجارت بوده و جنبه معامله گونه آن بر رابطه سایه میاندازد

بنابر این میتوان انتظار داشت در هنگام مشکلات که گذشتها باید بمیان بیاید این رابطه جنبه ی معامله گونه اش به بروز برسد و ارتباط را ناکام کند .

اما دلیل صحیح برای عاشق شدن و ازدواج چیست؟

از نظر نویسنده کتاب زمانی بهترین رابطه عشقی فراهم میشود که فرد از درون خود از عشق سرشار است و دوست دارد دیگری را در احساس دوست داشتن خود سهیم کند همچنین در تعامل رابطه عاشقانه، رابطه دانشگاهی برای آموختن و کاملتر شدن است .این رابطه زمانی رخ میدهد که فرد در درون خود به کمال نسبی رسیده باشد تا خود را

بشناسد و بدور از احساسهای منفی نامبرده شده در پی یک رابطه سالم باشد .

این سرشار بودن یک ارتباط است که موجب موفقیتش میشود نه تهی بودن آن .

احساس متقابل عشق رفتارتان را بسوی خودتان منعکس میکند و شما را با ترسها ، ضعفها ، خودخواهی ها، سستیها ، محدودیتها و برنامه ریزیهای احساسی و غرورتان روبرو میکند و فرصتی برای بازنگری و اصلاح فراهم میکند .

روابط میتوانند بزرگترین منبع درد یا بزرگترین آموزگارتان باشند .