۰۹ خرداد ۱۴۰۰
خرداد ۹, ۱۴۰۰

آموزش سالمندیاری

خرداد ۹, ۱۴۰۰ ۰ دیدگاه

آموزش سالمندیاری

سالمندی دوره ای از زندگی انسان است که در آن توانایی های فکری، جسمی و اجتماعی فرد افت پیدا کرده و در برخی شرایط خاص به دوران آسیب پذیری تبدیل می شود که گاهاً فرد سالمند را به فردی وابسته تبدیل می نماید. ( دوره سالمندیاری )

سلامتی به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش باران مهر درنیکا مهم ترین عامل تعیین کننده کیفیت زندگی اشخاص سالمند است. مطالعات انجام شده حاکی از آن است که با بالارفتن و افزایش سن، سلامتی فرد کاهش یافته و به مخاطره می افتد؛ کادر درمان تنها قادر به درمان قسمت کوچکی از این بیماری ها بوده و بیشتر بیماری ها باید به وسیله خود فرد و خانواده او درمان شوند از همین رو دیدن دوره آموزش سالمندیاری نه تنها برای افراد جوان خانواده، بلکه برای خود فرد میانسال نیز ضروری می باشد. افراد میانسال با شرکت در این دوره ها زمینه خود مراقبتی را در آینده برای خویشتن فراهم می کنند.

کاملاً بدیهی است که برنامه ریزی برای آموزش و توزیع عادلانه و اثربخش خدمات سالمندی نیازمند شناخت درست جمعیتی است که دریافت کننده خدمات هستند. بدون این شناخت، منابع بی آنکه تاثیر پایداری داشته باشند مصرف خواهند شد.

به همین دلیل نقش سازمان های غیر دولتی مراقبت از سالمندان و مشارکت آن ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در همین راستا استفاده از خدمات مراکزی با عنوان مراکز تربیت مراقبت از سالمند در جامعه و همچنین اعزام افراد آموزش دیده به منازل افراد نیاز به مراقبت، به نحوی که خانواده ها به راحتی به آن ها اطمینان نموده و با آرامش خاطر سالمندان شان را به آن ها بسپارند بسیار ضروری می باشد.

گام مرکز آموزش باران مهر درنیکا

با توجه به میزان اهمیت مراقبت از سالمندان مرکز آموزش باران مهر درنیکا اقدام به برگزاری دوره سالمندیاری کرده است. تمامی مسائلی که در این دوره ها مطرح شده و به افراد آموزش داده می شود نه تنها کارایی زیادی در توانمندی افراد خانواده و خود مراقبتی سالمندان دارد بلکه در موازات همکاری با مراکز ارائه دهنده خدمات در منزل بوده و به همین دلیل گامی در راستای برطرف نمودن این نیاز اجتماعی می باشد.

از طرفی سرمایه علمی مراقبین مشغول به کار در مراکز نگهداری سالمندان با گذراندن این دوره به طور آکادمیک بالا رفته و منجر به افزایش سطح مراقبت به عزیزان سالمند می شود.

گذراندن این دوره برای شاغلین مراکز مراقبت در منزل، شاغلین مراکز مراقبت از سالمند و همچنین اعضای خانواده هایی که سالمند ناتوان و کم توان دارند ضروری می باشد.

به زودی ثبت نام در دوره های سالمندیاری با ارائه گواهی معتبر و قابل ترجمه از وزارت بهداشت در مرکز باران مهر درنیکا آغاز شده و در صفحه رسمی اینستاگرام این مرکز اطلاع رسانی خواهد شد.